Person som läser bibeln

Tro

Den kristna tron bygger på Bibelns ord och Jesus Kristus som frälsare. Genom Jesus erbjuds alla samma möjligheter att leva i kontakt med Gud. Genom tron får vi också del av den helige Ande som ger liv och kraft.

Vi tror att det glada budskapet är till för alla människor och vi i Equmeniakyrkan Arvika vill dela det med alla Arvikabor! Alla som vill ska få växa i tro och utvecklas som lärjungar till Jesus. Genom bön, Bibelns ord, församlingens gemenskap och den helige Andes närvaro kan människor blomma ut och livsstilen formas efter Guds goda avsikter.