Alpha-kurs

Alpha är en 10-veckors introduktionskurs i kristen tro, särskilt utformad för de som inte brukar gå i kyrkan.

Kursen försöker besvara några nyckelfrågor som handlar om den kristna trons kärna. Alpha fungerar i alla kyrkliga traditioner.
Exempel på frågeställningar:

  • Har kristen tro någon relevans eller något att tillföra nutidsmänniskan?
  • Vad är meningen med livet?
  • Varför finns lidandet?
  • Vad händer när jag dör?
  • Är förlåtelse möjlig?

En kurskväll består av en enkel gemensam måltid, ett kort föredrag och diskussioner i smågrupper. Om du är intresserad av att utforska en del av livets frågor då är ALPHA något för dig!


I Equmeniakyrkan Arvika håller vi Alphakurser med jämna mellanrum. Om du är intresserad av att delta i en kurs kan du höra av dig till någon av församlingens pastorer

Alpha står för:

A – Alla som är intresserade av att veta mer om den kristna tron. Alla åldrar ör välkomna.
L – Lära med ett leende. Det är möjligt att lära sig om kristen tro och samtidigt ha roligt.
P – Pasta. En möjlighet att under trivsamma former träffa människor och få nya vänner.
H – Hjälpa varandra. I den lilla gruppen har vi möjlighet att ta upp frågor om allt som berör oss som människor.
A – Allt får frågas! Ingen fråga är för enkel eller för utmanande.