Vision

Vårt uppdrag

Vägledande texter ur Bibelns nya testamente: 
Apg 1:8Joh 20:21Luk 24:46-49Mark 16:15Matt 28:16-20

Att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd.

Vår identitet

Vägledande text: Apg 2:41-47

Vi vill vara en kyrka som är…

1. Kristuscentrerad – Gudstjänst, bön och Jesuscentrerad tro

”…i brödsbrytandet och bönerna…”
”Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus…”

Vägledande text: Apg 2:36

Förklaring:
Vi tror på Jesus som sann Gud och sann människa, som dött och uppstått för hela världens frälsning.
Vi respekterar alla trosriktningar och religioner, och vill vara varsamma i mötet med sökare, samtidigt som vi själva står fast vid den klassiska läran om Jesus Kristus som Guds enda väg till frälsning.

Vi önskar vara en församling som är fylld av bön och tillbedjan till Jesus Kristus. Bekännelsen till Jesus Kristus som Frälsare och Herre är central för varje medlem.

Frälsare – för han har tagit hand om det som varit, förlåtit oss våra synder och gett oss nytt liv.
Herre – han har rätten till våra liv och är vårt positiva föredöme för det liv vi har framför oss.

2. Bibelförankrad – Guds ord är vägledande

”…de deltog troget i apostlarnas undervisning…”

Förklaring:

 • Vi tror på en kyrka som än en gång blir en läsarrörelse.
 • Vi vill respektera Bibeln som Guds levande ord.
 • Vi tror att den ska vara vår guide för både tro och liv.
 • Vi förstår inte allt, men tror att den helige Ande inspirerat innehållet.

Därför är studium och undervisning under Andens ledning avgörande för församlingen och den enskilde kristnes liv.

3. Socialt medveten – Omsorg som känns

”…den inbördes hjälpen…”

Förklaring:

 • Vi tror att evangelium gäller hela människan.
 • Jesus visade en särskild omsorg om denna världens små.
 • Vi vill leva i en sann omsorg om människor och den värld vi lever i.

4. Gemenskapsorienterad – Betoning på relationer som berör

”…de fortsatte att samlas och hade allting gemensamt…de höll samman och möttes varje dag…”

Förklaring:
Vi tror att Gud till sitt väsen är gemenskap och att han också skapat människan till gemenskap. Guds rike och frälsningen innebär helade och goda relationer som är hälsosamma. Därför bör församlingen präglas av levande, goda relationer.

5. Karismatisk –  Rätt person på rätt plats

”…många under och tecken…”  ”…jublande uppriktig glädje…”

Vägledande text: Rom 12

Förklaring:

 • Vi vill vara en kyrka som är både mångfald och enhet.
 • Vi tror att de andliga gåvorna av olika slag (se t.ex. Rom 12) bör uppmuntras.
 • I församlingen ska man känna att man får växa och blomma utifrån de gåvor man har.
 • Vi vill också söka mer av olika gåvor och bekräfta att alla kristna är utrustade av Gud för tjänst.

6. Evangeliserande – Det nya livet till så många som möjligt

”…och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem…”

Förklaring:
Vi vill vara en kyrka som ger tydliga möjligheter att lära känna och ta emot Jesus Kristus. Det är vårt uppdrag att låta människor lära känna Jesus, ges tillfälle att tro på och utmanas att följa honom.

7. Mänsklig och öppen  – Det handlar om människor

”…och var omtyckta av hela folket…”

Förklaring:
Det ska kännas att det som sker i kyrkan är till för folk i allmänhet. En öppen dörr för alla. En relevant kyrka där aktuella frågor tas upp. Med ett centralt och angeläget innehåll. Vi vill tala till människor på tidens språk. Det ska vara lätt att vara nyfiken på tron utan att känna sig bortkommen. Ingen onödig religiositet eller konstiga beteenden. Inga omänskliga krav på insatser i församlingen.

Bibellänkar från: www.bibeln.se