Smågrupper

Bönegrupper

Skulle du vilja vara med i en mindre bönegemenskap där man kan dela livets glädjeämnen och bekymmer med varandra och inför Guds ansikte? I församlingen finns det bönegrupper som samlas hemma hos olika församlingsmedlemmar. Hör av dig till församlingens pastorer om du vill vara med i en bönegrupp. Om du vill vara med i en bönegrupp för ungdomar kan vi även förmedla det.

Fastegrupper

Under fastan gör vi ibland en särskild satsning på bibelläsning och bön i smågrupper. Då uppmuntrar vi alla församlingsmedlemmar att delta i en grupp som möts en gång i veckan under fastans sju veckor. Vi utgår ifrån en bok eller ett studiematerial som alla har läst i förväg, för att kunna samtala och be utifrån det angivna ämnet.

Ansvarsgrupper

I församlingen har vi ansvarsgrupper som hjälps åt att ansvara för de praktiska sysslorna i församlingen. För närvarande finns det tio grupper och varje grupp har ansvar en vecka i taget. Under den veckan hjälps man åt med sådant som att vara gudstjänstvärdar, ordna serveringen efter gudstjänsten, skotta snö och att städa. Ansvarsgrupperna är ett fint sätt att vara med och bidra i församlingen samtidigt som man får nya vänner och en andlig gemenskap.