Grön kyrka

Klimatfasta med oss!

Den stora fastan börjar med askondagen den 14 februari. Även i år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar.

Hållbarhet

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Konkret innebär detta att allt vi gör och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – ekologiskt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och equmenia att göra detsamma.

Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum. En kyrka som är trovärdig, relevant och förmedlar hopp.

Equmeniakyrkan Arvika är en del av nätverket Grön kyrka.

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs. 

Social hållbarhet fokuserar på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar. Folkhälsa, kultur, trygghet, livskvalitet och jämställdhet.

Ekonomisk hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att få ekonomin att gå ihop. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud. Det handlar också om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

Andlig hållbarhet ”Att engagera sig utåt i den värld vi lever i är att bli mer förankrad inåt, i mysteriet. Andlighet bor i engagemang för den omvärld vi lever i. – Den längsta resan är den som går inåt, sa Dag Hammarsköld. Precis så är det. För en djupgående förändring måste vi resa både inåt och utåt.  En relevant kyrka lever ut och in!”
(Henrik Garpe, 2012)

Tänk om fågelsången tystnar

Tänk om fågelsången tystnar,
tänk om skogen stillnar stum?
Tänk om vattenfåran torkar,
tänk om vi inte får rum?

Vi bär ansvar för vår omvärld,
för din skapelse och jord.
Vi har skadat, vi har skövlat,
Gud vi vet att nu är nog.

Tänk om en av dina minsta,
är en sparv eller ett bi?
Tänk om sjöar blir till öken
tänk om allt snart är förbi?

Tänk om människan förgör allt,
att naturligt liv tar slut?
Tänk om girighet och lättja
gör att skapelsen dör ut?

Tänk om livet som vi känner,
är en sång som ebbar ut?
Tänk om fågelsången tystnar,
tänk om jorden har ett slut.

(Liljedahlmusik)

Hållbarhetspolicy för Equmeniakyrkan Arvika och equmenia Arvika

Equmeniakyrkan Arvika är med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor. Våra utgångspunkter är:

 • förvaltaruppdraget (1 Mos 1:1:28, 2:15)
 • kärleken till vår nästa (Joh 13:34)
 • omsorgen om de mest utsatta (Matt 25:34-40)
 • Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål)

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Konkret innebär detta att allt vi gör och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – ekologiskt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och Equmenia att göra detsamma.

Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum. En kyrka som är trovärdig, relevant och förmedlar hopp.

Equmeniakyrkan Arvika är en del av nätverket Grön kyrka.

Bön

Treenige Gud, du som skapar, befriar och tröstar.
Väck vår längtan efter en hållbar framtid.
Ge oss öppna sinnen för sanning och rättvisa.
Utmana vår bekvämlighet och förnekelse.
Vänd vår oro och maktlöshet till helig och konstruktiv vrede.
Håll din hand över våra samtal och över vår och andras fastetid.
Kom med hopp som frigör handlingskraft
och låt hoppet växa i handling.
Amen.

(Magnus Myrberg)

Klimatnödläge

Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Våra kyrkoledare skriver:

”Klimatförändringarna påverkar redan nu utsatta människors vardag och framtida levnadsvillkor mest. Klimatomställning är därför också en rättvisefråga. Den unga generationen pekar uppfordrande och med all rätt på de vuxnas ansvar.  

Med klimatnödläge menas ett läge av förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste mobilisera resurser och undanröja hinder för beslut som kan garantera en hållbar fortlevnad på planeten.    

Drivna av Guds kärlek till allt skapat och som ett självklart uttryck för uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad fördjupar vi arbetet i Equmeniakyrkan med att se över all verksamhet för att hitta vägar att minska klimatavtrycket.

Vad kan jag göra?

Som människa kan det vara lätt att känna hopplöshet då vi som enskilda inte kan påverka storföretag, andra länder eller storpolitik. Som kristna har vi hopp i vår tro.

Detta innebär inte att vi inte har ansvar för att agera! Det innebär istället att vi kan förmedla hopp och betydelsen av att agera!

”Styrkan finns i att agera tillsammans”

Som församling kan vi bli än mer praktiska! Vi inspireras av andra kyrkor som kommit längre än oss i sitt hållbarhetsarbete. Här är exempel på praktiskt arbete som vi redan påbörjat och sådant som vi skulle vilja arbeta vidare med:

 • anordna samtalspromenader med klimattema
 • skaffa Grön el, solceller
 • ekologiskt- och Fairtrade kyrkfika
 • anordna klädbytardagar, loppis etc
 • reparationscafé (kläder, cyklar m.m.)
 • skapa ängsmark, insektshotell
 • samåka till gudstjänster
 • ordna fortbildningskvällar om hållbarhet
 • delta i manifestationer, nätverk
 • bjuda in kommunpolitiker till samtalskvällar med hållbarhetsfokus

Som enskild människa kan man reflektera över sitt eget förhållningssätt när det gäller flera områden, exempelvis:

 • energianvändning
 • resor/transporter
 • mat
 • kläder