Internationellt

Equmeniakyrkans vision är att tron på Jesus ska förändra mig, dig och världen. Som kristna har vi ett ansvar för att sprida evangeliet så att så många människor som möjligt får möjlighet att lära känna Jesus. Vi har också ett ansvar för skapelsen och förstår att vi hör ihop med människor över hela världen. Våra val påverkar inte bara oss, utan får konsekvenser också ur ett globalt perspektiv.

I vår församling finns en internationell kommitté som värnar om och lyfter de internationella frågorna i församlingen. Det sker genom informationsspridning, insamlingar och olika aktioner och aktiviteter.

Så långt som möjligt försöker vi stödja det internationella arbete som bedrivs av Equmeniakyrkan och av våra systerkyrkor i andra länder. Genom de kontrollfunktioner som finns vet vi att de pengar vi samlar in når de människor och projekt de är tänkta för.