Ekumenik, samarbeten


Vi vill vara en församling som verkar för att fler människor i Arvika ska lära känna Jesus som sin Herre. Därför vill vi naturligtvis också samverka med andra församlingar som delar den visionen.

I Arvika finns ett Ekumeniskt råd med representanter från Pingstkyrkan, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan. Där försöker vi att samordna våra arrangemang så att vi snarare kompletterar varandra än konkurrerar med varandra. Vi ordnar ekumeniska samlingar som bönevecka i januari och andra gemensamma arrangemang. Dessutom samverkar vi ibland genom sociala insatser, vi har till exempel genomfört en gemensam hjälpinsats till romska byar i Rumänien.