Ge en gåva

Församlingens ekonomi består i mångt och mycket av en rad olika men frivilliga gåvor. Några ger av sin tid och arbetar ideellt med olika uppgifter och ledaruppdrag. Några bakar och skänker bröd till kyrkkaffet och andra serveringar. Vi hjälps åt att underhålla och sköta om våra lokaler. Några tänker på församlingens arbete och människor som på olika sätt kommer i kontakt med församlingen och ber för detta. Vi är olika som människor med olika möjligheter och tillgångar och vi tror att denna mångfald berikar och betjänar oss här i Arvika med omnejd, i såväl samhälle som i församlingen.

Som församling får vi inga ekonomiska bidrag, utan det är medlemmarna som bär församlingens ekonomi. Vi har ingen medlemsavgift, utan var och en bidrar efter sina ekonomiska förutsättningar.

Engångsgåva – Kollekt

Swish

Skicka din gåva till 123 225 58 75
Om du inte anger något ändamål i meddelanderutan så räknas din gåva som kollekt, dvs. en gåva till församlingens arbete.

Bankgiro

Sätt in pengarna till församlingens bankgiro 703-7765.

Kontanter

I samband med våra gudstjänster finns möjligheten att lämna kontanter i en kollektbox vid utgången.

Månadsgivare

Via Equmeniakyrkan kan du genom autogiro föra över samma summa varje månad. Du bestämmer själv hur mycket som ska gå till församlingen här i Arvika, och om du vill kan du samtidigt ge gåvor till de stora gemensamma insamlingarna som finns inom Equmeniakyrkan:

  • Mission i andra länder
  • Mission i Sverige
  • Vår nationella barn- och ungdomsorganisation Equmenia
  • Utbildning av pastorer och diakoner

OBS! Ange vårt församlingsnummer: 3701

Våra minnesfonder

Du kan ge en gåva till en minnesfond via swish, bankgiro eller kontanter. Var alltid noga med att ange vilken av minnesfonderna som pengarna ska gå till.

Kondoleans

Att lämna sina kondoleanser betyder att man uttrycker sitt deltagande i sorgen till de anhöriga för någon som avlidit. Tänk gärna på församlingens fonder i samband med att du lämnar en kondoleans.

När du ger en gåva till någon av våra minnesfonder skapar vi ett minnesblad som skickas till begravningsbyrån för att överlämnas till de anhöriga. Där kan gärna en hälsning finnas med, men gåvobeloppet framkommer inte på minnesbladet. Församlingens expedition tar emot kondoleanser.

Gratulationshälsning

Du kan också ge en gåva till någon av våra minnesfonder i samband med gratulation vid högtider. Vi skapar ett gratulationsblad där en hälsning kan finnas med, men gåvobeloppet framgår inte på gratulationsbladet. Församlingens expedition skapar gratulationsblad.

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln efter ditt medgivande. Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till din församling och det arbete som din församling gör genom Equmeniakyrkan.

Testamente, minnesgåva, aktieutdelning

Det finns fler sätt att ge. Equmeniakyrkan nationellt har bra information för dig som funderar kring detta.