Gudstjänst i Mellbyn

Avslutningsgudstjänst i Mellbyns Missionshus. Medverkan av André Kikuchi, Nils-Gunnar Andersson, Karin Jansson m.fl. OBS Ingen gudstjänst i Equmeniakyrkan inne i Arvika. Bilskjuts finns från Equmeniakyrkan.

Gudstjänst

André Kikuchi predikar, Sayuri Kikuchi leder gudstjänsten och Solveig Lundgren spelar. Denna söndag går inte barnen iväg till söndagstimmen utan är med i gudstjänsten hela tiden.

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard och årshögtid. André Kikuchi predikar, Ingrid Nilson leder gudstjänsten, Con Anima sjunger och Gunnar Engwall spelar till psalmerna. Bön för församlingens och Equmenias ledare och förtroendevalda.

Gudstjänst

Gudstjänst tillsammans med Equmenia. Medverkar gör bl.a. Sayuri Kikuchi, barnkören Smulorna, Jan-Olof Nilsson och Marianne Gustavsson.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!