Equmenia Arvika

Equmenia Arvika hette förr SMU Arvika. Vi är en del av riksorganisationen Equmenia som har ca 350 lokalföreningar och 15 000 medlemmar. Varje vecka samlas barn, ungdomar och ledare i kyrkor runt om i landet. Equmenia i Sverige arbetar bland annat med ledarutveckling, läger, scouting och musik, men även internationellt med olika biståndsprojekt.

Equmenia Arvika

Equmenia Arvika är en ideell förening med nära anknytning till Equmeniakyrkan Arvika. Vi vill att barn och ungdomar ska få utvecklas, utmanas och engagera sig för omvärlden och ha roligt. I våra olika grupper vill vi presentera Jesus och Kristen tro. Förutom samlingarna under veckan ordnar föreningen hajker och olika läger, under både sommar och vinter tillsammans med andra Equmenia-föreningar.

Medlemskap i Equmenia Arvika

Alla som vill ska kunna att vara med i vår förening och verksamhet. Den som har möjlighet betalar medlemsavgift. Att vara medlem i Equmenia innebär inte att man automatiskt är med i församlingen, det är två åtskilda medlemskap. Vill du vara med? Kontakta oss!

Drogfrihet och trygghet

Equmenia Arvika ser det som en självklarhet att bedriva en helt drogfri verksamhet. Vi utbildar också våra ledare i ”Trygga möten”, ett arbete mot övergrepp i alla former.

Försäkring

Alla Equmenias föreningar omfattas av ett försäkringsskydd genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det betyder att den som deltar i equmenias aktiviteter är skyddad om något skulle hända.