Vårens församlingsmöten

Under våren 2024 har vi flera planerade församlingsmöten, även denna termin provar vi församlingsmöten på olika dagar och tider för att det ska passa så många som möjligt, bl.a. två fredagskvällar med servering av tacos. Välkomna!

Datum för vårens församlingsmöten

 • Torsdag 8 februari 2024 kl. 18.00 (Soppa serveras från kl. 17.00)
 • Måndag 19 februari 2024 kl. 19.00 OBS! EXTRA FÖRSAMLINGSMÖTE!
 • Fredag 22 mars 2024 kl. 17.00 (Församlingsmöte inkl. servering av tacos)
 • Fredag 17 maj 2024 kl. 17.00 (Församlingsmöte inkl. servering av tacos)
 • Torsdag 13 juni 2024 kl. 18.00.

Dagordning 2024-02-19 kl. 19.00 (Extra)

Eftersom styrelsen tagit emot en vädjan från några församlingsmedlemmar och några vårdnadshavare, om fortsatt förskoleverksamhet i församlingens regi hösten 2024, så informerades om ärendet på församlingsmöte 8 februari. Styrelsen har föreslagit att församlingen går till beslut i frågan vid ett extrainsatt församlingsmöte 19 februari kl. 19.00.
Att mötena kommer så tätt beror på att vi måste förhålla oss till kommunens regler och handläggningstider, med deadline 29 februari.

 • Inledning
 • Behörig utlysning
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 • Förskolan Fisken, inkommen vädjan om fortsatt verksamhet, hösten 2024, beslut
 • Övriga frågor
 • Övrig information
 • Nästa församlingsmöte, fredag 22 mars kl 17 med tacos
 • Avslutning

Följ våra församlingsmöten digitalt

I första hand hoppas vi församlingens medlemmar har möjlighet att närvara på mötet på plats i kyrkan, men för dig som inte har möjlighet att ta dig dit finns möjligheten att följa mötet här på hemsidan. Observera att du inte har möjlighet att yttra dig digitalt och inte heller kan rösta digitalt eftersom våra stadgar kräver att man närvarar på plats för att få rösta.

Du kan inte vara anonym, utan vi kommer visa en lista över digitalt anslutna för att alla ska veta vilka som lyssnar. Du behöver inte ha din kamera påslagen om du inte vill.

Vi använder mötestjänsten Google Meet.

Om du ansluter via dator behöver du varken logga in eller skapa konto, det går att hoppa över det steget. Du måste dock ange ditt namn.

Om du ansluter via mobiltelefon behöver du skaffa gratisappen Google Meet eller Gmail, och logga in med ett Google-konto.