Var med i adventskören

Vill du medverka i adventskören?

Vi övar torsdagarna 16, 23 och 30 november kl. 20.00 (efter ”Sångstund för själen”). Vi medverkar sedan i gudstjänsten första advent.

Anmälan till Nisse Liljedahl 070-571 11 32 eller liljedahlmusik@gmail.com