Sustainable Fashion Week

1/9-4/10 är SKAPELSETID temat för den världsvisa kyrkan. I vår tid är detta ett mycket viktigt tema och vårt eget samfund har sedan en tid utlyst Klimatnödläge. Hur kan vi som kyrka arbeta med detta?

Sustainable Fashion Week

Den 23-30 september deltar vi som församling i internationella Sustainable Fashion Week och arrangerar då tre olika typer av träffar för er som tillsammans med oss vill hörsamma Equmeniakyrkans utropade Klimatnödläge.

Lördag 23 september

Klockan 15.00 ses vi i Stadsparken för lagningsmanifestationen #stitchitdontditchit

Söndag 24 september

I gudstjänsten klockan 11.00 får klimatet en särskild plats.

Måndag 25 september

Klockan 18.00 berättar familjen Key om sin väg mot självhushållning, vi har ett öppet samtal kring hur vi var och en kan bidra till en mer hållbar framtid, och vi avslutar klockan 19.30 med en Sångstund för Skapelsen.

Lördag 30 september

Klockan 10-13 blir Equmeniakyrkan en mötesplats för byte/försäljning av kläder och även inspiration till lagning och remake. För den som bara vill ta en fika kommer det finnas att köpa.