Höstens församlingsmöten

Under hösten 2023 håller vi flera församlingsmöten – varav ett även är församlingens årsmöte. Även denna termin provar vi församlingsmöten på olika dagar och tider för att det ska passa så många som möjligt, bl.a. en fredag i december med servering av tacos. Välkomna!

Datum för höstens församlingsmöten

  • Torsdag 31 augusti kl. 19.00 – Församlingsmöte
  • Torsdag 5 oktober kl. 19.00 – EXTRA Församlingsmöte
  • Lördag 14 oktober kl. 16.00 – Årsmöte
  • Fredag 17 december kl. 17.00-19.00 – Församlingsmöte med tacos.

Dagordning 5 oktober

• Inledning
• Behörig utlysning
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande för mötet
• Val av sekreterare för mötet
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
• Rapport från kyrkokonferensen
• Val av ny kyrkoledare efter Lasse Svensson, ev nominering från oss?
• Information om arbetsfördelning mellan pastorer/diakon
• Beslut om försäljning av Mellbyns missionshus
• Övriga frågor
• Övrig information
• Nästa församlingsmöte, årsmöte 2023-10-14 kl 16
• Avslutning

Följ våra församlingsmöten digitalt

I första hand hoppas vi församlingens medlemmar har möjlighet att närvara på mötet på plats i kyrkan, men för dig som inte har möjlighet att ta dig dit finns möjligheten att följa mötet här på hemsidan. Observera att du inte har möjlighet att yttra dig digitalt och inte heller kan rösta digitalt eftersom våra stadgar kräver att man närvarar på plats för att få rösta.

Du kan inte vara anonym, utan vi kommer visa en lista över digitalt anslutna för mötets deltagare för att alla ska veta vilka som lyssnar. Du behöver inte ha din kamera påslagen om du inte vill.

Vi använder mötestjänsten Google Meet.

Om du ansluter via dator behöver du varken logga in eller skapa konto, det går att hoppa över det steget. Du måste dock ange ditt namn.

Om du ansluter via mobiltelefon behöver du skaffa gratisappen Google Meet, och logga in med ett Google-konto.