Söndagstimmen

När det är gudstjänst i Equmeniakyrkan finns oftast också möjlighet att gå på Söndagstimmen. Vi är med en stund på gudstjänsten innan vi går upp till övervåningen och fortsätter vår gudstjänst där. Där delar vi upp oss i två grupper och har en aktivitet. Vill du vara med och pyssla, leka och lära dig mer om Bibelns berättelser? Då är du välkommen! Efter Söndagstimmen fikar vi tillsammans med de vuxna.

Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: Equmeniakyrkan
Ålder: från 4 år och uppåt.
Kontakt: Pastor Sayuri Kikuchi, 076-9032309