Gunilla och Veasna Bun, på väg som missionärer till Thailand

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89, ”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre”, får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att ge till vårt gemensamma arbete runt om i världen. Tack för att du är med och stödjer vårt gemensamma internationella missionsarbete runt om i världen. Din gåva gör skillnad!

Från 1 advent till början av januari finns det möjlighet att ge en gåva i Equmeniakyrkan Arvika. Du kan ge via kollektomat, Swish eller kontant.