Alla våra gudstjänster går att se live, alltså när de sänds här på hemsidan på söndagar klockan 11.00, men på denna sida kan du även se vissa av våra gudstjänster i efterhand. Perfekt för dig som kanske missade gudstjänsten eller vill tipsa en vän.

23 januari 2022

Söndag 23 januari besökte Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius Arvika. Först predikade han i gudstjänsten, och därefter höll han ett föredrag.

Gudstjänsten och föredraget finns som separata inspelningar nedan.

I gudstjänsten predikade Joakim Hagerius, Linda Alexandersson var mötesledare och Con Anima stod för sång och musik.

Därefter höll Joakim Hagerius ett föredrag om Equmeniakyrkans färdplan. Färdplanen utgår från Equmeniakyrkans vision: Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Syftet med färdplanen är att fånga in viktiga stråk och framtidsbilder som bidrar till gemensam energi och framtidstro. Färdplanen tar upp följande sju områden: Leva tillsammans, Enhet & identitet, I sin tid, För världens skull, Dela tron vidare, Heliga vanor och Ledarskap och herdeskap.

Filmen inleds med ett musikstycke av Con Anima innan föredraget startar.

2 januari 2022

Här kan du se gudstjänsten från 2 januari. Linda Alexandersson predikar, Sven Hermansson leder, Ing-Britt Zaars och Solveig Lundgren står för sång och musik.

.

.

.

Några äldre gudstjänster

Längre ner på denna sida finns även några äldre gudstjänster publicerade.

25 april 2021

Här kan du se gudstjänsten från 25 april. Vår ungdomsledare Henrik Evrell avskedspredikar, Linda Alexandersson leder, vi välkomnar en ny medlem och ungdomsbandet står för musiken.
Gudstjänsten finns även på vår facebooksida för dig som vill dela den med dina vänner.

18 april 2021

Här kan du se gudstjänsten från 18 april, med temat ”Den gode herden”. Linda Alexandersson predikar, Con Anima spelar och sjunger, Marianne Gustafsson leder och Henrik Evrell läser från barnens bibel.
Gudstjänsten finns även på vår facebooksida, om du vill dela den med dina vänner.

11 april 2021

I gudstjänsten den 11 april 2021 predikade P-O Sveder Renklint och gudstjänstledare var Sven Hermansson. Emelie och Stella Axelsson stod för sång och musik.
När gudstjänsten sändes live krånglade tekniken vid barnens inslag i början av gudstjänsten. Vi har fixat det nu, så här kan du se gudstjänsten inklusive barninslagen.

14 mars 2021 (predikan)

Här kan du se predikan från gudstjänsten 14 mars. P-O Sveder Renklint bakar och predikar i en direktsändning från kyrkans kök.

21 februari 2021

Här kan du se gudstjänsten från 21 februari 2021. Den finns också på vår facebooksida där du kan dela den med dina vänner. Predikar gör Linda Alexandersson. Jim Knowles leder gudstjänsten och Con Anima spelar och sjunger.

21 februari

14 februari 2021

Här kan du se gudstjänsten från 14 februari 2021. Den finns också på vår facebooksida där du kan dela den med dina vänner. Predikar gör P-O Sveder Renklint. Sven Hermansson leder gudstjänsten och sjunger tillsammans med Per-Erik Andersson och Ulf Pehrsson. Inger Kullgren spelar. I gudstjänsten medverkar också Söndagstimmens ledare med ett drama för barn.

14 februari