541673_263271640468868_182804660_n

Församlingens tro och liv bygger på den Heliga Skrift, Bibeln. De 77 erkända skrifterna i Bibeln är grunden för vad vi bekänner och lär. Tillsammans med kristna kyrkor, runt om i vår värld och genom hela kyrkohistorien delar vi en gemensam bekännelse och önskar leva det nya livet som alla får del av genom tron på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. I den apostoliska och den niceanska trosbekännelsen finns en sammanfattning av denna tro. 

Vår kristna tro ger en helhetssyn på livet, människan, Gud, världen och framtiden:

 1. Urspunget.
  Vi tror att Gud är alltings skapare och ursprung. Hela skapelsen tillhör Gud och är uttryck för hans kärlek och storhet. Varje människa är älskad av Gud och skapad med en hög avsikt att återspegla hans härlighet.
 2. Problemet.
  Vi är medvetna om tillvarons trasighet. Gud har en fiende och människan är märkt av synden som försatt oss i främlingskap till Gud. Vår värld lider av ondskans nedbrytande krafter. Människan är skadad av det destruktiva. Våra egna ansträngningar kan inte hjälpa oss med detta dilemma.
 3. Räddningen.
  Vi bekänner Jesus som Guds enda väg till räddning. Jesus är verkligen en representant för både Gud och människa. Genom det som Jesus gjorde i vår historia har en helt ny situation uppkommit. Ondskans makt har blivit bestulen på sina framtida möjligheter. En väg står öppen för människans gemenskap med Gud. Gud har påbörjat en nyordning genom Jesushändelsen.
 4. Mottagandet.
  Till det nya livet inbjuds varje människa personligen. Det finns en aspekt av att personligt säga ja till Bibelns erbjudande om förlåtelse och nytt liv. Det liknas i bibeln vid en ny födelse! Människan får då det eviga livets gåva. Guds erbjudande tas emot i TRO på Jesus. Det skapar ett HOPP för framtiden och utmanar till ett liv i KÄRLEK till medmänniskor och hela Guds värld.

Bibelns centrum är personen Jesus Kristus. Hans födelse, liv, död och uppståndelse firar vi varje gudstjänst genom lovsång, undervisning, bön ,dop och nattvard. Där inbjuds människor till gemenskap med Gud och varandra.

Vi tror att det glada budskapet är till för alla människor. Genom Jesus erbjuds alla samma möjligheter att leva i kontakt med Gud. Genom tron får vi också del av den helige Ande som ger liv och kraft åt den kristne. Avsikten är att alla ska växa i tro och utvecklas som lärjungar till Jesus. Genom bön, Bibelns ord, församlingens gemenskap och den helige Andes närvaro kan människor blomma ut och livsstilen formas efter Guds goda avsikter.