Var med och ge via kyrkoavgiften

1% av din årsinkomst!

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.

Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin.

Allt går till församlingarna!

70 % går direkt till den församling som du själv väljer. 20 % går till församlingar med särskilda behov. Pengarna delas ut som bidrag till församlingar som behöver stöd för att t ex klara anställning av pastor eller där det är angeläget med en extra resurs, som diakon eller musikledare.

10 % går till församlingars pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till att starta nya församlingar.

= 100 % går till församlingarnas arbete!

Medlem i annat samfund?

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet, eller ge en dubbel kyrkoavgift.

Obligatorisk begravningsavgift

Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

Equmeniakyrkans vision lyder: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Jag tror att Sverige behöver fövandlas och förändras. Det måste börja med att människor förändras. Det måste börja med att du och jag förändras. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro. Det handlar om vår trovärdighet. Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i.

I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge din kyrkoavgift till din församling är både klokt och viktigt och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete.

Har du inte skickat in ditt medgivande till kyrkoavgift ännu så tycker jag att det är dags nu. Nästan 20.000 av våra medlemmar har redan gjort detta, så skicka in ditt medgivande redan idag.

Lasse Svensson
kyrkoledare

Kyrkoavgiftsfolder för utskrift (pdf)

Om du förut gett kyrkoavgift till en församling i Equmeniakyrkan och skulle vilja byta till att kyrkoavgiften skall gå till Equmeniakyrkan Arvika, kan du använda denna blankett!

Om du förut gett kyrkoavgift till Svenska Missionskyrkan, behöver du ge ditt medgivande till att det flyttas till Equmeniakyrkan. Klicka här så löser du det!