Församlingens ekonomi består i mångt och mycket av en rad olika men frivilliga gåvor. Några ger av sin tid och arbetar ideellt med olika uppgifter och ledaruppdrag. Några bakar och skänker bröd till kyrkkaffet och andra serveringar. Vi hjälps åt att underhålla och sköta om våra lokaler. Några tänker på församlingens arbete och människor som på olika sätt kommer i kontakt med församlingen och ber för detta. Vi är olika som människor med olika möjligheter och tillgångar och vi tror att denna mångfald berikar och betjänar oss här i Arvika med omnejd, i såväl samhälle som i församlingen.

Som församling får vi inga ekonomiska bidrag, utan det är medlemmarna som bär församlingens ekonomi. Vi har ingen medlemsavgift, utan var och en bidrar efter sina ekonomiska förutsättningar.

Equmeniakyrkan 160131-154
Månadsgivare
 
– Via Equmeniakyrkan kan du genom autogiro föra över pengar till församlingen och om du vill även ge gåvor till de stora gemensamma insamlingarna som finns inom Equmeniakyrkan: Missionsarbetet i Sverige och utomlands, pastors/diakon-utbildningen samt det gemensamma barn- och ungdomsarbetet som bedrivs genom Equmenia samt regionens arbete.

Kyrkoavgiften – Sedan några år tillbaka kan man ge en gåva via skattsedeln genom att man meddelar skattemyndigheten senast den 31/10 via en blankett.

Minnesgåva eller TestamentenI samband med att någon dör kan man lämna en minnesgåva till församlingen. Man kan också upprätta en gåva i sitt testamente.
Hör av dig om du vill ha blanketter eller hjälp med dessa ovan beskrivna sätt att ge eller har andra frågor

 

Direkt insättning eller överföring  till församlingens Bankgiro 703-7765
Automatisk överföring från din bank. Tala med din bank om hur du vill göra. Som församling får vi inga ekonomiska bidrag, utan det är medlemmarna som bär församlingens ekonomi. Vi har ingen medlemsavgift, utan var och en bidrar efter sina ekonomiska förutsättningar.
Autogiro överföring från din bank. Tala med din bank om hur du vill göra.
Församlingsnamn: Equmeniakyrkan Arvika
Församlingsnummer:3701