Mellbyn

Mellbyns Missionshus

Ett drygt hundraårigt missionshus beläget i Högvalta, cirka fem kilometer norr om Arvika.
I missionshuset är det samling en söndagskväll i månaden med uppehåll under sommaren.
Vi anordnar även traditionella samlingar som missionsauktion, luciafest och julotta.

 

Mellbynkarta

Mellbyn-auktion-1

PerErik-auktionist