Efter ombyggnad används HCC:s sjukhus i Nannaj som Covid19-center med 20 bäddar.

Coronapandemin i Indien har drabbat vår systerkyrka Hindustani Covenant Church (HCC), hårt. Församlingsmedlemmar, pastorer, kyrkoledare med flera har dött, kvinnor och barn har ställts utan försörjning, många har lagt ut stora summor på vård.

I denna svåra situation har HCC gjort stora insatser för att hjälpa de allra fattigaste. Man har delat ut mat, hjälpt till med medicin och sjukvård. Equmeniakyrkan har beslutat att ge bidrag till HCC från Katastroffonden. Vi i vår församling har hjälpt till med att samla in drygt 9 000 kr. Det finns fortfarande möjligheter att ge, direkt till Equmeniakyrkan.

En av HCC:s pastorer ger oss ett fantastiskt vittnesbörd ocm hur Gud välsignat arbetet. Vi fylls med stor tacksamhet!

Jag heter Aksahy Deep och arbetar för Hindustani Covenant Church (HCC) i Indien.Jag skulle vilja dela med mig av vad jag fick uppleva förra veckan.

Under pandemin har Hindustani Covenant Church distribuerat matpaket, mediciner och lagad mat. Den här gången hade jag och pastor Steven David den stora förmånen att uppleva hur Gud arbetar i byn Hiwar Kheda utanför Chopada.Chopda är en plats där många mirakel hänt och jag har själv hört om många övernaturliga under därifrån. Varje gång jag träffar pastor Salmon, från Chopda, delar han hur Guds ande verkar där.

Nu hade vi med oss Covid19 relaterade mediciner och syrgas för att finnas till hands för de sjuka, 150 matpaket och 200 portioner lagad mat för utdelning. Innan vi började dela bad en av våra lokala pastorer ”Gud låt denna mat komma varje hus i byn till del”Under bönen såg några personer en fantastisk syn av två stora händer på himlen som välsignade maten.

Vi började vår distribution. Folk var väldigt glada. Långsamt spreds nyheterna runt om det i byn och även till närliggande byar. Efter en halvtimme hade över 400 personer samlats vid utdelningen.Jag kände mig bekymrad över hur vi ska kunna ge till alla när vi inte har tillräckligt med matpaket och portioner. Samtidigt bad vår pastor och evangelist om att varje person skulle få ta emot ett matpaket och en portion med lagad mat.Jag bestämde mig för att också börja be tillsammans med dem. Jag såg hur varje person fick var sitt matpaket och en portion lagad mat. Jag såg hur antalet paket ökade på ett helt mirakulöst sätt.

Efteråt fanns det fortfarande ett antal paket kvar. Det var en helt otrolig upplevelse att få se det här med mina egna ögon. Nästan 610 personer fick matpaket och en portion lagad mat, och ändå var det många kvar.Själv fick jag en egen personlig erfarenhet av vad det står i Predikaren 11:1 ”Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter”

Pastor Akshay Deep