gudstjänst4 (427x640)Du är välkommen

Alla är välkomna att besöka våra gudstjänster. Man behöver inte vara kristen eller medlem i vår församling för att besöka våra gudstjänster.

Vårt mål med gudstjänsten

Vårt mål är att våra gudstjänster ska vända sig till alla generationer och vi låter dem därför vara varierade och brett utformade. Vi vill ge tillfälle att möta Jesus för första gången, samtidigt som vi vill ge uppbyggelse för dig som vill växa i din tro. Att hålla språk och uttrycksformer relevanta för den tid vi lever i är viktigt för oss. Vardagsproblematik och andlighet får plats i samma gudstjänster.

I söndagsgudstjänsten finns mycket sång och musik i olika varianter. Vi sjunger en blandning av gamla klassiska psalmer och nya sånger tillsammans. Vanligen är det också en solist eller en sånggrupp som sjunger några sånger. Någon av pastorerna predikar över en bibeltext, över ett tema i Bibeln eller över något relevant ämne. Regelbundet bjuder vi in till bön och personlig överlåtelse. Vi vill att hela gudstjänsten får en ton av lovsång och en känsla av Guds närvaro.

Mötestider

Under fliken kalender kan du se när församlingen har samlingar. Vanligen är det gudstjänst i Equmeniakyrkan söndag klockan 11, utom på sommaren då vi möts i sommarkyrkan på Björknäs. Det finns också flera andra samlingar som Onsdagsträff och Refill. Regelbundet är det även samlingar i Mellbyns Missionshus i Högvalta.

Praktiska frågor

Du behöver inte kunna eller veta något för att besöka en gudstjänst, det är bara att komma som du är. Kanske har du ändå några praktiska frågor, nedan är ett försök att besvara några av dessa.

När du kommer till Equmeniakyrkan Arvika så finns hängare för kläder strax till höger efter du gått in genom entrén. Sedan är det bara att fortsätta rakt fram långt in i lokalen och sedan ta till höger för att komma till kyrksalen. Det är bara att fråga någon om du inte hittar vägen direkt. I dörren till kyrksalen står någon och hälsar välkommen, de finns till för dig, du kan fråga dem om du undrar över något.

I kyrksalen letar du upp en plats där du trivs. Bänken allra längst fram är reserverad för de som deltar på scenen, sångare, gudstjänstledare och pastorer. Annars är det bara att sätta sig var som helst. Enligt traditionen står vi upp ibland när vi sjunger vissa sånger och vid några andra tillfällen. Du väljer själv, men det lättaste är att göra som bänkgrannen.

I gudstjänsten gör vi vanligen en insamling, en kollekt till församlingens verksamhet. Det är en frivillig gåva. Det är upp till var och en och bestämma om och hur mycket man vill ge. Om du vill ge en gåva men inte har kontanter med dig så finns en kollektomat på kyrktorget, där kan du dra ditt kort för att ge din gåva.

Ofta bjuder vi in till en stund i bön, där det ofta finns tillfälle att tända ett ljus och be en bön. Det är helt frivilligt att tända ljus, men många ser det som ett tillfälle att ge sin bön ett konkret uttryck.

Predikan är ofta runt 20-30 minuter och gudstjänsten varar i en timme eller lite mer.gudstjt3
Efter gudstjänsten bjuds det på kyrkkaffe. Det är en fin gemenskap med kaffe och kaka, det finns också saft och te för den som vill. För dig som besöker oss för första gången bjuder vi på kyrkkaffet. Kanske är det någon som säger hej på kyrktorget och frågar om du vill fika tillsammans med dem. Du väljer själv om du vill dricka kyrkkaffe eller om du är nöjd med att ha besökt gudstjänsten.

Vill du ställa några frågor om kristen tro så är det bara att fråga någon. Pastorerna är särskilt utbildade och kan svara även på svårare frågor.

Glöm inte att du är välkommen att besöka oss.