I equmenia Arvika så finns det ett UngdomsRåd (UR) som väljs på ett årsmöte. UR har i uppgift att ansvara för ledarvård, fatta beslut för barn och ungdomsverksamheten, samt rekrytera ledare till alla barn och ungdomsaktiviteter.

Om du vill framföra synpunkter eller bli aktiv som ledare i någon av våra barn och ungdomsgrupper kan du kontakta UR’s ordförande Nisse Liljedahl på  070-5711132.