Skip to main content

Om equmenia Arvika

Equmenia Arvika hette förr SMU Arvika. Vi är en del av riksorganisationen Equmenia som har ca 450 lokalföreningar och 30 000 medlemmar. Varje vecka samlas barn, ungdomar och ledare i kyrkor runt om i landet. Equmenia i Sverige arbetar bland annat med ledarutveckling, läger, scouting och musik, men även internationellt med olika biståndsprojekt.

Equmenia Arvika
Equmenia Arvika är en ideell förening med anknytning till Equmeniakyrkan Arvika. Ungdomsarbetet i Equmenia Arvika bedrivs med utgångspunkt i den kristna bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Vi vill genom vårt arbete i bygden presentera det kristna budskapet om Jesus Kristus och uppmuntra barn och ungdomar till en personlig kristen tro och delaktighet i den kristna församlingen och dess verksamhet. Förutom samlingarna under veckan ordnar föreningen hajker och olika läger, under både sommar och vinter tillsammans med andra Equmenia-föreningar.

Medlemskap i Equmenia Arvika
I Equmenia Arvika tar vi ut en medlemsavgift på 250 kr/person och år eller 500 kr/familj och år. Alla som vill ska ha en möjlighet att vara med i vår förening och verksamhet. Att vara medlem i Equmenia innebär inte att man automatiskt är med i församlingen, det är två åtskilda medlemskap.

När en deltagare blivit medlem förs denne in i ett medlemsregister. I registret finns uppgifter om namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, samt vilken eller vilka aktiviteter medlemmen deltagit i. Församlingen erlägger varje år en avgift till datainspektionen för tillstånd att föra medlemsregister. Tillståndet gäller även för Equmenia.

Uppgifterna i medlemsregistret används främst vid utskick av Equmenia-program och som statistikunderlag för att kunna söka aktivitetsbidrag från kommunen och Equmenia i Sverige. Vill man av någon anledning inte finnas kvar i registret, är det naturligtvis fritt att gå ur. Meddela i så fall någon ledare.

Drogfrihet
Equmenia Arvika ser det som en självklarhet att bedriva en helt drogfri verksamhet.

Försäkring
Alla Equmenias föreningar omfattas av ett försäkringsskydd genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Läs mer om försäkringsvillkoren

När din lokalförening betalat medlemsavgift till Equmenia omfattas alla barn, ungdomar och ledare av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under aktiviteterna samt på resan till och från aktiviteterna.

Försäkringen gäller personskador vid olycksfall. Det finns även ett tillägg för förstörda glasögon.