Söndag 23 januari besökte Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius Arvika. Han predikade i gudstjänsten kl 11.00 för att, efter en enklare matpaus, berätta om Equmeniakyrkans färdplan under ca en timme.

Denna föreläsning kan du se i repris här

Färdplanen utgår från Equmeniakyrkans vision: Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Syftet med färdplanen är att fånga in viktiga stråk och framtidsbilder som bidrar till gemensam energi och framtidstro. Färdplanen tar upp följande sju områden: Leva tillsammans, Enhet & identitet, I sin tid, För världens skull, Dela tron vidare, Heliga vanor och Ledarskap och herdeskap.

I vår församling kommer vi att samtala om färdplanen i årets fastegrupper. Mer information om fastegrupperna kommer.