Hjärtligt välkommen till Equmeniakyrkan Arvikas årsmöte lördag den 23 oktober klockan 16.00 i kyrkan.

Om du inte kan närvara

Du som av någon anledning inte har möjlighet att närvara kan istället följa årsmötet digitalt via videomöte, men då utan rösträtt eftersom våra stadgar kräver närvaro för att få rösta. Namnen på de som deltar digitalt kommer att presenteras för årsmötets deltagare, så alla vet vilka som lyssnar.

Vi använder mötesplattformen Google Meet. Du behöver inte skaffa något konto eller logga in, det går bra att ansluta ändå. Om du använder en mobiltelefon behöver du en gratis app från Google, som du automatiskt erbjuds ladda ner om du inte redan har den.

Handlingar

Föredragningslista, årsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse finns i årsmöteshandlingarna, som enligt stadgarna finns tillgängliga minst 2 veckor innan årsmötet.

Handlingarna kan läsas digitalt här på hemsidan. Ingenting i handlingarna är hemligt, men eftersom de innehåller många namn så kan vi inte lägga ut dem helt öppet på internet. Därför krävs ett lösenord för att öppna filen. Lösenordet kan du få från kyrkans expedition eller en styrelsemedlem.

Handlingarna kan även hämtas i pappersform i Equmeniakyrkan från och med lördag 9 oktober. Tänk på att det är bättre för miljön ju fler av oss som väljer att läsa handlingarna digitalt.