Söndagstimmen är till för dig som är 4 år och uppåt. Vi är med en stund på gudstjänsten innan vi går upp till övervåningen och fortsätter vår gudstjänst där. Där delar vi upp oss i två grupper och har en aktivitet. Vill du va med och pyssla, leka och lära dig mer om Bibelns berättelser är du välkommen att vara med! Efter söndagstimmen går vi ner och fikar tillsammans med de vuxna.

Söndagar kl. 11.00 i Equmeniakyrkan.