Scoutmärkena

Scouters märken är mycket mer än bara själva tygbiten. Scouterna kopplar ofta märkena till minnen av olika äventyr, hajker, kämpalekar och läger. De kan stå för tillhörighet och åldersgrupper. De finns för att skapa samhörighet, uppmuntra personlig utveckling, minnas gemensamma upplevelser.
Scouternas märken är indelade i fem kategorier: Tillhörighet, deltagande, intresse, bevis och individuella utmaningar. Det är de första två kategorierna som för närvarande används i Arvika.

Tillhörighet – En scout tillhör en patrull, en åldersgrupp, en kår, ett distrikt/region/land, ett förbund och ett världsscoutförbund. För det finns olika märken. I Arvika använder vi märke för spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare. Det får man när man invigs till respektive åldersgrupp vid en scoutgudstjänst. equmenia-märke och världsförbundsmärke som delas ut vid invigningen.

Deltagande – Märket är en symbol för erfarenheter som har gjorts i patrullen/kåren/individuellt. Det blir ett minne för varje scouts upplevelse av att ha tagit del av kårens program eller ett visst äventyr. I Arvika förekommer märken för läger och Värmlandstrampen.