Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.
Som pensionär eller anhörig har du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa dig.

rpg