SMU-lorna är en barnkör där du får öva på att sjunga i kör. Vi sjunger blandade sånger och får vid olika tillfällen sjunga upp. Vill du va med? Kom till Equmeniakyrkan och prova på!

Onsdagar kl. 18.00 – 19.00 i Equmeniakyrkan

Kontakt
Ingbritt Zaars, 073-0324191