webalpha

A lla som är intresserade av att veta mer om den kristna tron. Alla åldrar välkomna.
L ära med ett leende. Det är möjligt att lära sig om kristen tro och samtidigt ha roligt.
P asta. En möjlighet att under trivsamma
former träffa människor och få nya vänner.
H jälpa varandra. I den lilla gruppen har vi möjlighet att ta upp frågor om allt som berör oss som människor.
A llt får frågas! Ingen fråga är för enkel
eller för utmanande.