STÖD VÅRA MINNESFONDER
när Du har behov av att
sända kondoleanser

BlomterfondenUngdomsfondenByggnadsfonden


Kondoleanser mottages av exp.personalen
mån.- fred 9.00-12.00
tfn 0570-105 55.
Rekommenderad lägsta avgift 75:-