Vad är scout?

Det är världens största idéburna ungdomsrörelse, grundad av Robert Baden-Powell 1907. Den är politiskt neutral och vill ge en social och personlig utveckling och en demokratisk uppfostran. Man arbetar efter metoden ”learning by doing” – att lära sig genom att göra. Man vill på så sätt utveckla ungdomars ansvarskänsla, laganda och att leva i naturen. Scoutrörelsen engagerar sig också i samhället tex. i miljön och kulturella skillnader. Alla ska ha samma möjligheter att vara med både handikappad, invandrare och flyktingar. Scouting utövas på många olika sätt, i Sverige är det mer som en fritidssysselsättning. Idag finns det 32 miljoner scouter i över 200 länder. 

Scouting i Arvika – tisdagar 18.00-19.30

I dag består kåren av ca 50 scouter, 15 ledare. Vi träffas en gång varje vecka, varje tisdag, och har olika program och aktiviteter. Det börjar kl. 18:00 och håller på till kl. 19:30. Vi är i Equmeniakyrkan eller på scout- och friluftsgården Torpet.

Scouterna är öppna för alla som börjat i förskoleklass. När man är med i scouterna så är man med i en mindre grupp – patrull.

Vad gör vi i scouterna?

När vi träffas på tisdagskvällarna så är det ett väldigt blandat program. Oftast har vi gemensamma träffar, då hela kåren gör något tillsammans till exempel spårningar, utekvällar eller besök på brandstationen. Varje termin har vi också bibelstudier, som pastor eller ungdomsledare håller i.

Patrullen träffas fyra till fem gånger varje termin och gör något tillsammans. Ofta görs något hantverk, tälja eller sy, eller så är vi ute i skogen och gör upp eld och grillar korv. En klar favorit är dock när patrullen är i köket.

Kvällen brukar avslutas med en andakt. Då brukar vi få lugna ner oss lite och det brukar vara någon ledare som berättar något om Gud och livet.

I slutet av september/början på oktober är det dags för kämpalek som är en långspårning där patrullen får i uppdrag att klara och genomföra olika uppgifter.

Scoutläger

Varje sommar är det scoutläger. Då tillbringar vi några dagar i naturen, långt borta från TV och andra bekvämligheter. Om nätterna sover vi i militärtält, om dagarna har vi olika aktiviteter och projekt. Maten lagas i  kök som vi byggt med hjälp av slanor och presenningar. På kvällarna är det lägerbål, då sjunger vi sånger och så kanske det är någon som berättar en rolig vits, eller visar upp en rolig sketch.

Oftast brukar vi ha lite mindre scoutläger (cirka 200 deltagare) med andra kårer, men vissa år är samlas scouterna till större läger.

Scoutdräkt

Scouting har alltid förknippats med en scoutdräkt, med skjorta och halsduk, men den kan se olika ut i olika länder. Idén med dräkten var att det inte skulle vara någon skillnad på medlemmarna utan alla skulle vara lika värda. Sedan ett par år tillbaka har alla fem scoutförbund en gemensam scoutdräkt.

Vi har aktiviteter i våra patruller. Det kan vara allt från att vara ute och lära sig mer om friluftsliv till att baka eller göra besök på något intressant ställe. Alla scouter är indelade i tre åldersgrupper:

  • Spårarscouter från Förskoleklass upp till åk 2.
  • Upptäckarscouter från åk 3 till åk 5.
  • Äventyrarscouter från åk 6 till åk 9.

equmeniascout

equmenia är namnet på det samlade ungdomsarbetet i det nyakyrkosamfundet Equmeniakyrkan som har bildats av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

equmenias scoutverksamhet hette tidigare SMU Scout fram till sommaren 2013. Nu heter vi equmeniascout.

Vi är medlemmar av equmeniascout. För att markera detta bytte vi under hösten 2013 halsduk och förbundsmärke.

equmenias scoutverksamhet har ca 11 000 medlemmar mellan 6 – 25 år. Genom att bedriva scouting vill vi arbeta för att ha verksamhet där barn och unga får utveckla en tro, skapa en plats där alla blir sedda och förmedla budskapet att Jesus Kristus är Herre.

Kontakt: Simon Johannesson, simon.jo90@gmail.com

VÄLKOMNA!!