Nu kan du gå en tipspromenad och lära dig en del om de båda helgerna Kristi himmelsfärd och Pingst. Tipspromenaden finns på följande platser: vid Equmeniakyrkan, motionsspåren på Prästängen och Ingestrand, Storkasberget och Bergs klätt. Rätta svar finns i slutet av tipspromenaden och här nedan:

  1. Kristi himmelsfärd infaller alltid på en torsdag.
  2. Kristi himmelsfärd infaller 40 dagar efter påsk.
  3. Jesus uppmanar lärjungarna att göra alla folk till lärjungar.
  4. Männen i vita kläder lovar att Jesus en dag ska komma tillbaka.
  5. Jesus lovar att sända den heliga Anden
  6. När lärjungarna fylls av helig Ande börjar de tala språk de inte själva kan.
  7. När folket i Jerusalem hör budskapet om Jesus på sitt eget språk låter 3000 personer döpa sig.
  8. Man döps i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
  9. Fadern, Sonen och den heliga Anden kallas tillsammans treenigheten.
  10. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Alla alternativ var rätt.