Kyrkan är öppen på vardagar kl 10 – 12 för bön och stillhet.

Expeditionen är bemannad vardagar kl 10 – 12.

Alla gudstjänster, samlingar och körövningar är inställda tills vidare.

Alla barn- och ungdomsgrupper är inställda tills vidare.

Förskolan Fisken följer de råd och rekommendationer som ges av kommunen.

Behöver du någon att samtala med eller behöver du praktisk hjälp? Kontakta pastor P-O Sveder Renklint, 0705 – 344 588.