Många på kommunens äldreboenden uppskattar när det kommer besök. Vår församling har en grupp som regelbundet besöker flera äldreboenden för att sjunga och dela med sig av evangeliet. Det är i regel många som kommer för att lyssna och sjunga med. Därför sjunger vi gärna sånger som de äldre känner igen. Vill du vara med i denna grupp och lysa upp dagen för de äldre? Hör av dig till pastor P-O Sveder Renklint, tel 0705 – 344 588.