Skip to main content

Information om den internationella missi...

Information om den internationella missionen

Kära vänner! Det är svåra tider vi lever i. En pandemi skapar oro, lidande och isolering. I dessa tider då Covid-19 sprider sig över världen känner även Sverige och Equmeniakyrkans församlingar av begränsningar som vi bara för ett par månader sedan inte kunde föreställa oss. Trots allt hittar vi vägar att till exempel hålla kontakt […]

Bön i coronatider

Bön i coronatider

Bön inspirerad och formulerad utifrån Jesaja 35. Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!” Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla […]

Aktuell information p g a coronaviruset

Aktuell information p g a coronaviruset

Kyrkan är öppen på vardagar kl 10 – 12 för bön och stillhet. Expeditionen är bemannad vardagar kl 10 – 12. Alla gudstjänster, samlingar och körövningar är inställda tills vidare. Alla barn- och ungdomsgrupper är inställda tills vidare. Förskolan Fisken följer de råd och rekommendationer som ges av kommunen. Behöver du någon att samtala med […]

Andakter på youtube

Andakter på youtube

Vill du ta del av en andakt, nu när det är svårt att träffas? Då kan du hitta en ny andakt varje dag på youtube. Det är församlingens pastor Linda Alexandersson och ungdomsledare Henrik Evrell som lägger upp en ny andakt varje dag. Gå in på youtube.com och sök på ett eller flera av följande […]